Kræmer Brygges logo

Et nytt kapittel i byhistorien

Facebook       Instagram

Om Kræmer Brygge

Kræmer Brygge blir et nytt kapittel i byhistorien. Med en helhetlig planlagt utbygging skal dette bli en pulserende bydel – på sikt vil Kræmer Brygge romme vel 6.000 personer som bor eller har sitt daglige virke på bryggekanten. Hele 60.000 kvm kontorer og 40.000 kvm boliger er i ferd med å reise seg.

Kræmer Brygge skal også bli en attraksjon du ikke vil gå glipp av. Her kan du bo, jobbe, handle og oppleve. Velger du denne bydelen til jobb eller hjem får du mye med på kjøpet.

Få en god start på dagen med en spektakulær utsikt mot Tromsøsundet og den mektige Tromsdaltinden. Fra bydelen ser du også rett over mot Ishavskatedralen, som er viden kjent langt utenfor Norge grenser.

Den nye bydelen ligger sentralt mellom sentrum og sykehus-/universitetsområdet, og har en fantastisk beliggenhet ved havet. Du trenger ikke å bevege deg langt for å finne det du trenger av servicetilbud – på Kræmer Brygge finner du blant annet en velrennomert matbutikk, apotek, legesenter, fysioterapi og catering. For deg som ønsker en aktiv fritid, har du både treningssentre og bymarka i gangavstand. I tillegg er det kort vei til flyplassen og til store arbeidsplasser som UiT, UNN, politi- og brannstasjon. Mer om Kræmer Brygge og nærområdet.

Kræmer Brygge - før og nå

Et gammelt sort hvitt bilde av en bygning og båter ved sjøkanten

1917

1938

1917 – Eiendommen Godthaab

I 1917 kjøpte Hagbart Kræmer – opphavsmannen til Kræmerkonsernet – eiendommen Godthaab på Stakkevollveien.

1953

1960

1970

1980

1938 – Fiskeribedriften Hagb. Kræmer

I 1938 ble firmaet Hagb. Kræmer, Tromsø etablert. Virksomheten ble en stor suksess og utviklet seg raskt til å bli blant de fremste innen fiskeproduksjon på landsbasis. Kun et år etter etableringen var det totale kvantum som gikk gjennom firmaet på om lag 200.000 kg.

1938

1953

1960

1970

1980

1917

Flyfoto av Kræmer fra 1953

1953 – Skipshandel

Parallelt med den suksessrike fiskeforedlningsindustrien på området, beveget Kræmer seg i 1953 inn på et nytt forretningsområde – nemlig skipshandelsvirksomhet. Det ble etablert et eget utsalg med utstyr for fiske og fangst, noe som ga rederne bedre service og enklere tilgang til nødvendig utstyr. Dette ble starten på Kraemer Maritime, det som i dag er en av bærebjelkene i Kræmer-konsernet.

1953

1938

1917

1960

1970

1980

Foto fra 60-tallet av kolonialhandelen på Kræmer

1960 – Fra fiske og fangst til handel

1960

1938

1917

1953

1970

1980

På slutten av 50-tallet bodde det mye folk i området langs Stakkevollveien og skipshandelsforretningen fikk stadig flere forespørsler om dagligvarer. Behovet for en nærbutikk skred derfor frem. På bakgrunn av dette etablerte Kræmer en daglivarebutikk på området som stod ferdig i 1960. Også denne butikken skulle vise seg å bli en viktig bærebjelke i Kræmer-konsernet. I samme periode ble det etablert et nytt og større produksjonslokale for fiskeforedling på Kræmer.

1970

1938

1917

1953

1960

1980

1970 - Et industrieventyr

Fra litt utpå 70-tallet var anlegget på Kræmer blitt et industrieventyr, der skipshandelsvirksomheten leverte tjenester til både landindustri og den havgående fiskeflåten. Når man først hadde etablert en dagligvarebutikk på Stakkevollveien, bygde man også en bensinstasjon i nabolaget. Dette bidro til øke trafikken og handelen i området.

Oversiktsfoto Stakkevollvegen

1980

1953

1938

1960

1970

1983

Kommunale utredninger for området langs Stakkevollveien stod sentralt – i mens gikk livet sin vante gang på Kræmer. Flere av arbeiderne trengte husvære, og bedriften la til rette for at hardtarbeidende medarbeidere skulle ha gode boforhold.

1980–1990 – Staute arbeidsfolk med jobb og fritid på Kræmer

Tøllefsen skipsverft, bilde fra 1983

1983

1960

1953

1970

1980

1990

1983 – Oppkjøp av Tøllefsen skipsverft

Tøllefsen skipsverft ble kjøpt av Kræmer i 1983 og startet en ny epoke med utvikling. I verftets storhetstid var det høy aktivitet både på land og til havs.

1990

1970

1960

1980

1983

2000

1990 – Nytt næringslokale i Stakkevollveien 33A

Næringslokalet som har beliggenhet i Stakkevollveien 33A ble ferdigstilt i 1990, og består av en bygning med fire etasjer. Bygget består også av et tilbygg på to etasjer som ble ferdigstilt samme år. I 2009 ble det oppført et tilbygg mot sør/øst med tre etasjer.

2000

1980

1970

1983

1990

2012

2000-10 – Fiskeindustrien på Kræmer avvikles

Området bestod blant annet av nedslitt bygningsmasse fra fiskeindustrien og eiendommen endret formål. Kjernevirksomheten på Kræmer gikk fra fiskeri til eiendomsutvikling og handel. Dette ble den gryende starten på en ny bydel i Tromsø, som fra da av gikk under navnet Kræmer Brygge. Flyfoto fra 1999.

Eurospar på Kræmer - foto

2012

1983

1980

1990

2000

2016

2012 – Tromsøs beste matfat åpner dørene

I 2012 åpnet dørene på dagligvarebutikken Eurospar Kræmer. På det tidspunktet utgjorde dette Norges største Eurospar-butikk, og dagligvarehandelen fikk raskt et godt omdømme blant Tromsøs befolkning.

2016

1990

1983

2000

2012

2018

2016 – To nye boligkomplekser sør på Kræmer

I 2016 ble to boligkomplekser på Kræmer Brygge ferdigstilt – begge ligger sør på eiendommen. Ved innflytting ble Boligsameiet Stakkevollvegen 29-31 etablert. Boligkompleksene inneholder totalt 96 leiligheter, har en fantastisk beliggenhet ved sjøen og utsikt mot Tromsdalstinden, brua og Ishavskatedralen.

2018

2000

1990

2012

2016

2019

2018

I 2018 ble et nytt næringslokale på Kræmer Brygge ferdigstilt, og store aktører som Statens Vegvesen, Helse Nord IKT, Vitus Apotek og Revicom flyttet inn. På folkemunne ble bygget kalt Statens Vegvesen-bygget, og kontorlokalet har i ettertid beholdt navnet videre.

2019

2012

2000

2016

2018

2021

2019 – Ferdigstillelse av boligkomplekset Alfon A

I 2019 ble boligkomplekset Alfon A – nord på eiendommen – ferdigstilt. Navnet har sitt opphav etter Alfon Kræmer – den aldri hvilende gründersjelen som stod bak mye av det som skjedde på eiendommen på 70-tallet. Parallelt økte antallet innbyggere i bydelen.

2021

2016

2012

2018

2019

2022

2021 – Bydelen vokser

På denne tiden bodde nærmere 350 personer på Kræmer Brygge, fordelt på tre boligkomplekser. Samtidig hadde vel 700 medarbeidere sitt daglige virke i næringslokalene på området.

2022

2016

2012

2018

2019

2021

2022 – Bereder grunnen for BREEAM Excellent-bygg

På forsommeren 2022 startet arbeidet med å berede grunnen for ytterligere to boligkomplekser – Alfon B og Alfon C – samt næringslokalet Kanal Nord. Ved ferdigstillelse kvalifiserer Kanal Nord til miljøsertifiseringen BREEAM Excellent. Både boligkompleksene og næringslokalene skal etter planen være innflyttingsklare i slutten av 2023.

Sitatikon

Kræmer Brygge skal bli en attraksjon du ikke vil gå glipp av. Her kan du bo, jobbe, handle og oppleve. Velger du denne bydelen til jobb eller hjem får du mye med på kjøpet.

Fra fiske og fangst

til en bydel som bringer folk sammen